Våra tjänster

Vi är dina takläggare och är redo att ta oss an alla uppdrag som har med tak att göra.

Följande tjänster är mest efterfrågade och vi utför dem med förstklassiga resultat: Takläggning

  • Takmålning
  • Takservice
  • Taktvätt
  • Taksäkerhet
  • Fastighetsskötsel

Vi kombinerar olika tjänster men kan även utföra en enda vid behov.

Ring oss och berätta vad du önskar att vi ska göra för dig.

Takläggning i olika former

Takläggning kan komma i olika former. Det sker med varierande material och kräver olika åtgärder. Tegeltak skiljer sig ganska mycket från ett plåttak. Vi har kunskaperna och erfarenheten med att jobba med olika fastigheter och tak som kräver särskilda reparationer.

Låt oss börja med att göra ett hembesök för att bedöma takets skick. Nästa steg är att fastställa alla behövliga åtgärder för att leverera ett välfungerande tak igen. Det kan handla om allt från målning till en ny läggning. Offerten kommer sist och det är upp till dig att bestämma om du vill gå vidare med projektet.

Vi kan tak!

Vi kan tak och har arbetat inom det området i flera år. Vår erfarenhet, kunnighet och vilja att lägga, måla och tvätta tak har gjort oss till experter med en lång referenslista.

Taket är en av fastighetens viktigaste delar. Att hålla det i trim kräver underhåll och en ursprungligen stor investering. Ett nytt eller renoverat fungerande tak leder till en värdeökning för varje fastighet. Därför är det av väsentlig betydelse att sköta den husdelen med största omsorg.

Vi kan tak. Ring oss gärna och berätta vad du behöver hjälp med.